Priser

Alminnelig timepris er fra kroner 1 500 til kroner 2 500 + 25 % merverdiavgift. Prisen varierer på bakgrunn av sakens art, omfang, vanskelighetsgrad og resultat.

Alle advokatene i AdvokatCompagniet DA er medlemmer av Den norske Advokatforening og vi benytter foreningens anbefalte (generelle) oppdragsvilkår.

Meny