Turid Elisabeth Oltedal Lunde

Turid Elisabeth Oltedal Lunde

Arbeidsfelt:

 • arv- og skiftesaker, kan gjennomføre eller bistå ved private- eller offentlige skifter
 • fremtidsfullmakter
 • familierettslige saker, herunder barnefordeling og barnevern
 • strafferett, tar bistandsadvokatoppdrag
 • fast eiendoms rettsforhold
 • insolvens og tvangsfullbyrdelse, herunder tvangssalg

Erfaring:

 • Advokatbevilling i 2016
 • Cand. Jur 2002
 • Juridisk rådgiver Bergen kommune
 • Seniorrådgiver Fylkesmannen i Hordaland, Vergemålseksjonen
 • Diverse styreverv og politisk engasjement
 • Advokatfullmektig ved Fylkesmannen i Hordaland
 • Advokat ved Advokatpartner fra 2017
 • Partner DalheimRasmussen fra 2020
 • Deltaker i AdvokatCompagniet DA fra 2022
 • fast verge for Statsforvalteren i Vestland (barnesaker og skiftesaker)
 • nestleder i Kontrollkommisjonen for psykisk helse i Nordhordland, Midhordland og Sotra
Meny