Rune Valaker

Rune Valaker

Arbeidsfelt

  • Generell forretningsjuridisk bistand med særlig vekt på fiskeri og havbruksrett.
  • Strafferett, herunder økonomiske straffesaker.

Erfaring

  • Advokatbevilling 1988
  • Møterett for Høyesterett 2002
  • Deltaker i AdvokatCompagniet DA
  • 3 års praksis ved Stavanger politikammer som aktor og politileder.
  • Styreverv i diverse selskaper.
Meny