Jan Olav Andersen

Jan Olav Andersen

Arbeidsfelt

 • Faste eiendom
 • Avtale og kontraktsrett
 • Familie – arv – skifte

Erfaring

 • Juridisk Embetseksamen 1987
 • Advokatbevilling 1990
 • Deltaker i AdvokatCompagniet DA
 • Partner AdvokatPartner ANS / Dalheim/Rasmussen ANS
 • Egen praksis
 • Ansatt advokat i Berg-Olsen & Co Advokatfullmektig Hans Hoffmann
 • Forskjellige styreverv
 • Medhjelper Bergen tingrett – tvangssalg.
Meny