Ingvar Frostad

Ingvar Frostad

Arbeidsfelt

 • Strafferett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Husleierett
 • Erstatningsrett
 • Familierett
 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Skifterett
 • Arverett
 • Utlendingsrett
 • Barnevern
 • Alm. praksis
 • Prosedyre

Erfaring

 • Advokatbevilling 2001
 • Cand. Jur. Universitetet i Bergen
 • Deltaker i AdvokatCompagniet DA
 • Omfattende prosedyreerfaring for tingrett, lagmannsrett og Fylkesnemnda.
Meny