Ingelin Morken Gundersen

Ingelin Morken Gundersen

Arbeidsfelt

 • Familierett, herunder barnefordeling, felleseieskifte, økonomisk oppgjør etter samboerskap, ektepakt og samboeravtale
 • Barnevern
 • Arverett, herunder arveplanlegging, testamente og privat skifte av dødsbo
 • Bistandsadvokat
 • Barnebortføring

Erfaring

 • Cand. Jur 1999, Universitetet i Bergen
 • Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Narve Helge Eikhaug AS
 • Advokatbevilling 2002
 • Ansatt advokat hos advokatfirmaet Narve Helge Eikhaug AS
 • Deltaker i AdvokatCompagniet DA

Verv

 • Daglig leder i AdvokatCompagniet DA
 • Leder for Advokatforeningen i Vestland krets
 • Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for Familierett, arv og skifte.
 • Advokat Ingelin Morken Gundersen har omfattende prosedyreerfaring for fylkesnemnd, tingrett og lagmannsrett og har prosedert en sak for Høyesterett.
Meny