Even Øistensen

Even Øistensen

Arbeidsfelt

 • Arbeidsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold, herunder ekspropriasjon og skjønn, odelsrett og jordskifte
 • Avtalerett
 • Tvangsfullbyrdelse

Utdanning

 • Advokatbevilling 2005
 • Cand. jur. UiB 2002

Praksis

 • Deltaker i AdvokatCompagniet DA
 • Eier/ansatt i Advokatfirmaet Liabø & Øistensen AS
 • Ansatt advokat hos advokatfirma Romstad
 • Advokat/Advokatfullmektig hos advokatfirmaet Ole Christian Høie

Verv

 • Erfaring fra forskjellige styreverv
 • Medlem av Den Norske Advokatforenings Disiplinærutvalg, Hordaland og Sogn og Fjordane krets
 • Medhjelper ved tvangssalg for Bergen tingrett
Meny