Erik Johan Mjelde

Erik Johan Mjelde

Arbeidsfelt

  • Strafferett – oppnevnt av Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett som fast forsvarer
  • Barnevern
  • Familierett/barnefordeling

Utdannelse

  • Advokatbevilling 2003
  • Cand. Jur 1999, Universitetet i Bergen

Erfaring

  • Deltaker i AdvokatCompagniet DA
  • Privat praksis tilknyttet Advokatfellesskapet Drevland
  • Advokatfullmektig hos advokatene Drageset og Preto ANS
  • Praksis fra Bergen Byfogdembete, namsmannsavdelingen.
Meny