Bjørn Liabø

Bjørn Liabø

Bjørn Liabø har lang erfaring fra et bredt spekter av fagområder, med hovedvekt innenfor fast eiendom, ekspropriasjon, entreprise, bygg og anlegg og søknadsprosesser.

Han har bygget opp en omfattende prosedyreerfaring og har de siste årene hatt flere store saker innen selskapsrett, eiendom og erstatningsrett. Liabø bistår med rådgivning og løsninger for selskaper, herunder de fleste deler av selskapets virksomhet med spesiell vekt på styrenivå og styrets ansvar.

Han har også rikholdig erfaring innen kontrakts- og formuerett, i tillegg til privat og offentlig skifte.

Utdanning

  • Advokatbevilling 2006
  • Cand. Jur 2002, Universitetet i Bergen
  • Cand. Mag. 1996, Statsvitenskap, historie og jus, Universitetet i Bergen
Meny