Bjørn Liabø

Bjørn Liabø

Arbeidsfelt

  • Erstatning på grunn av personskade
  • Erstatning på grunn av kjøp/salg
  • Entreprise, bustadoppføring, ekspropriasjon
  • Skifterett

Utdanning

  • Advokatbevilling 2006
  • Cand. Jur 2002, Universitetet i Bergen
  • Cand. Mag. 1996, Statsvitenskap, historie og jus, Universitetet i Bergen
Meny