Andreas Brown

Andreas Brown

Arbeidsfelt

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Familie- arv og skifte
 • Avtalerett
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Konkurs og gjeldsforfølgning

Erfaring

 • Advokatbevilling 2006
 • Cand. Jur 1999, Universitetet i Bergen
 • Deltaker i AdvokatCompagniet DA
 • Deltaker/partner i Advokatfirmaet Riise & Brown AS
 • Ansatt advokatfullmektig/advokat hos advokatfirma Johannesen & Riise AS
 • Skattejurist, Hordaland skattefutkontor
 • Bostyrer i konkurs for Bergen tingrett
Meny