Strafferett

Dersom du blir siktet i en straffesak har du i de fleste tilfeller krav på advokatbistand dekket av det offentlige. Er du pågrepet av politiet skal du så langt som mulig ha dekket forsvarer med en gang det er klart at du ikke vil slippe ut igjen innen 24 timer.

Forsvarsadvokatens rolle er

– å være den mistenkte/siktedes talerør i alle relevante sammenhenger. Dette gjelder blant annet å ha samtaler med den mistenkte/siktede for å forsøke å finne ut hva det straffbare forhold dreier seg om.

– å orientere vedkommende om de aktuelle bestemmelsene i straffeloven og diskutere i forhold til siktedes valg med hensyn til å forklare seg eller la være.

Forsvareren kan også, dersom mistenkte/siktede ønsker det, ta kontakt med vedkommendes familie.

I forbindelse med hovedforhandling er det forsvarerens oppgave å få frem at all rimelig tvil skal komme tiltalte til gode.

Som hovedregel har siktede selv rett til å velge sin forsvarer. Dette frie forsvarervalget er viktig fordi det er avgjørende at den siktede har tillit til forsvareren sin.

Ta kontakt med våre spesialister innenfor Strafferett

Våre advokater er spesialisert innen de fleste fagområder og sørger for at du får den tryggheten du trenger. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat så hjelper vi deg videre.

Meny