Selskapsrett

Rettsområdet selskapsrett, favner om alle juridiske problemstillinger i tilknytningen til driften av selskaper. Det være seg etablering/stiftelse av selskaper, avslutning/opphør og rettslige spørsmål knyttet til selve driften. Rettsfeltet må sees i sammenheng med skatte – og avgiftsretten.

Vårt kontor har bred erfaring med konkret bistand til små og mellomstore bedrifter.

Ta kontakt med våre spesialister innenfor Selskapsrett

Våre advokater er spesialisert innen de fleste fagområder og sørger for at du får den tryggheten du trenger. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat så hjelper vi deg videre.

Meny