Barn- og familierett

Fast bosted, samvær og foreldreansvar.

Etter samlivsbrudd er det nødvendig å komme frem til ordninger vedrørende felles barn – hvor barna skal bo og hvilket samvær de skal ha med den andre av sine foreldre. Foreldre med barn under 16 år må i første omgang stille til mekling på et familievernkontor hvor målet er å komme frem til en avtale vedrørende barna.

Dersom man ikke lykke i dette vil det være naturlig at foreldrene oppsøker hver sin advokat for å få hjelp til den videre prosessen. Prosessen starter også her ved at man søker å finne frem til en løsning. Dersom en ikke lykkes i dette vil advokaten bistå med å bringe saken inn for domstolen. Tema i slike saker er hvilken omsorgsløsning som er best for barna.

Dersom du har inntekt under fastsatte grenser vil du ha krav på fri rettshjelp / fri sakførsel i disse sakene.
Vårt kontor har lang og bred erfaring med saker etter barneloven.

Barnevern – omsorgsovertagelse

Barnevernet kan starte undersøkelse i forhold til barn dersom de får inn en bekymringsmelding fra en offentlig etat (helsestasjon, skole, barnehage), privatpersoner eller fagpersoner. En undersøkelse kan resultere i at saken eller at foreldre tilbys hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, eller i ytterste konsekvens at det offentlige fremmer sak med formål å overtar omsorgen for barna og plasserer dem i fosterhjem eller på institusjon.

Dersom barnevernet fremmer sak om omsorgsovertagelse har du krav på fri sakførsel, uavhengig av inntekt.

Vårt kontor har bred erfaring i å bistå både foreldre og barn i saker etter barnevernloven på ethvert trinn i prosessen.

Ta kontakt med våre spesialister innenfor Barn- og familierett

Våre advokater er spesialisert innen de fleste fagområder og sørger for at du får den tryggheten du trenger. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat så hjelper vi deg videre.

Meny