Arv- og skifterett

Når situasjonen oppstår, eller i en planleggingsfase, er det viktig med juridisk bistand som kan gi informasjon om regelverket og vurdere ønskede helhetlige løsninger. Enkelte tvister må løses av domstolen. Våre advokater kan bistå i alle faser av en arvesak. Vi kan bistå med rådgivning, testament/arvepakt, avtale om samtykke til uskifte, ektepakt, bistand under offentlig skifte, bistand til gjennomføring av privat skifte, arvemelding, bistand i rettslig prosess

Økonomisk skifte etter samlivsbrudd for ektefeller eller samboere.

Hvis partene er enig om verdsettelse av verdier og fordeling kan partene inngå en avtale om skifte. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på de rettigheter følger av reglene om fordeling, blant annet av ekteskapsloven.
Det kan være gunstig å forhøre seg med advokat før man inngår en bindende avtale. Har du først inngått avtale skal det mye til å endre den i ettertid.

Ta gjerne kontakt dersom du er usikker på rettighetene dine eller har behov for rådgivning eventuelt direkte bistand i skifteoppgjøret.

Oppgjør etter samboerskap.

Hovedregelen er at hver av partene tar med seg det de eier og står registrert som eier av. Men der er viktige unntak, blant annet knyttet til fellesbolig. Det er de reelle eierforholdene som skal vektlegges og ikke bare de formelle. Spørsmål om eierskap eller økonomiske rettigheter i samboers bolig er ett dokumentasjonsspørsmål.

Der er kommet viktige avgjørelser i domstolene knyttet til samboers rettigheter.
Det kan være nyttig å forhøre seg om sine rettigheter og oppdatert rettspraksis før man inngår en bindende avtale.

Oppgjør etter ekteskap.

Oppgjøret reguleres av ekteskapsloven. Hovedregelen er at dersom ektefellene ikke har inngått avtaler om særeie eller annen form for økonomisk deling skal fellesformuen likedeles.
Det er her viktige unntak i form av skjevdelingsregelen. Dette gjelder verdier som er den ene ektefellen hadde før ekteskapet ble inngått eller verdier som den ene ektefellen har mottatt som gave eller arv under samlivet.

Ved spørsmål om skjevdeling oppstår det erfaringsmessig ofte tvister mellom ektefeller.

Det oppstår også ofte tvist om fordeling av eiendeler og innbo samt i de tilfellene hvor ektefellene har begge har ønske om å overta tidligere fellesbolig.

Ektefeller står fritt til å avtale en slik fordeling som de selv ønsker. Det er viktig at partene kjenner reglene som gjelder for å ivareta sine rettigheter.

Det kan være nyttig å rådføre seg med en advokat for å sikre seg og sine rettigheter men også for å unngå tvister.

Offentlig skifte.

Dersom partene ikke blir enig om en fordeling kan de henvende seg til retten og be om offentlig skifte. Det vil da bli oppnevnt en bobestyrer som skal stå for fordelingen av formuen.

Ulempen er at slikt offentlig skifte ofte tar lang tid og kan bli kostbart. Det er partene selv som må betale kostnadene ved bobestyrer og tingretten.

Dersom ektefellene ikke aksepterer bobestyrerens forslag må saken overføres til retten. Da har partene uansett behov for advokatbistand.

Ta kontakt med våre spesialister innenfor Arv- og skifterett

Våre advokater er spesialisert innen de fleste fagområder og sørger for at du får den tryggheten du trenger. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat så hjelper vi deg videre.

Meny