Arbeidsrett

Arbeidsretten favner om en rekke saker i tilknytning til partene i arbeidslivet.

Den mest praktiske delen av feltet tar for seg konkrete saker i tilknytning til endring av arbeidsforhold, enten ved oppsigelse, avskjed eller permittering. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette rettsfeltet inneholder en rekke andre sakstyper. Her nevnes bla fortrinnsrett ved nyanettelser, masseoppsigelser, suspensjon, HMS-arbeid og ikke minst rettigheter og plikter i forbindelse med det psykososiale arbeidsmiljøet (for eksempel vern mot mobbing og varsling).

Vår kontor har lang erfaring med konkret bistand innenfor alle disse sakstypene. Vi bistår både på arbeidstakersiden, og arbeidsgiversiden.

Ta kontakt med våre spesialister innenfor Arbeidsrett

Våre advokater er spesialisert innen de fleste fagområder og sørger for at du får den tryggheten du trenger. Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat så hjelper vi deg videre.

Meny